MatriXmethode

Gesprekstechniek
De MatriXmethode van Ingrid Stoop is een cognitieve gesprekstechniek. Deze methode helpt kinderen, jeugdigen en volwassenen bij het zelf leren oplossen van eigen problemen. En bij het scheppen van ruimte in een vol hoofd.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt bij de MatriXmethode is de beleving van de mensen zelf. Problemen komen aan het licht zodra een persoonlijke strategie niet meer werkt of wanneer een bepaalde beleving een negatief effect heeft op ons gedrag of lichamelijke of mentale klachten geeft.

Kracht
De MatriXmethode is een effectieve gesprekstechniek, waarbij de persoon centraal staat. De inhoud van het probleem wordt niet verteld, daardoor kan de cliënt in  kwestie sneller bij zijn/haar beleving van het probleem komen.
Door middel van coaching leert men de cliënt, zelf oplossingen te vinden voor hun eigen problemen. De trigger van het probleem wordt vervangen door de cliënt zelf.  De cliënt krijgt de touwtjes weer in eigen handen, het zelfvertrouwen zal daardoor groter worden.
De oplossing van het probleem is mogelijk binnen een kort traject van 1 –3 consulten.

Hoofd opruimen met de MatriXmethode is al vanaf 1991 ontstaan door het stellen van één simpele vraag: “Hoe heb jij taal en rekenen opgeslagen?”. Sinds deze dag was geen enkele dag meer hetzelfde. Ondertussen passen duizenden professionals het dagelijks toe. Zodat je weer de regie krijgt over het eigen hoofd, met verbluffende resultaten.

Rust in het hoofd krijgen
Iedereen heeft een eigen manier van informatie verwerken, opslaan, onthouden en terugvinden. Gelukkig maar, want als ik jou moet vertellen hoe je dat moet doen, dan is dat niet jouw manier. En wordt het in het hoofd juist een chaos en niet opgeruimd.

Toch zeggen mensen, zowel professionals als particulieren, vaak tegen anderen hoe ze moeten doen. Meteen een tip van vandaag: doe dat niet. Laat anderen de eigen oplossing bedenken die bij iemand past.

Het hoofd opruimen op de eigen manier
Wanneer iemand vertelt hoe jij iets moet doen, terwijl alleen jij weet hoe jij iets beleeft, zou je dat fijn vinden? Wil je liever dat anderen jouw eigen gedoe tussen de oren oplossen, omdat ze zeggen dat ze daar goed in zijn? Grote kans dat je zelf de baas wilt zijn over je eigen hoofd, toch?

Want afhankelijkheid zorgt juist ervoor dat je hoofd nog voller wordt. Daarom is het ontdekken van de eigen oplossing zo belangrijk, maar hoe doe je dat?
Maak een afspraak en ontdek de MatriXmethode manier van je hoofd opruimen.