Familieopstellingen

Familieopstellingen is een manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken. Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie, die ontwikkeld is door Bert Hellinger. De werking van het geweten zijn de belangrijkste bijdragen van Bert Hellinger aan het systemisch werk

 • Persoonlijk geweten
  voelbaar (hoor ik erbij of niet)
 • Collectief geweten
  onzichtbaar (ook via familieziel verbonden)
 • Spiritueel geweten
  overstijgt de andere twee.

 

Bright Kids Counselling werkt vooral met het persoonlijk geweten.
Wat is het persoonlijk geweten?

Het is in iedereen aanwezig en werkt als een soort evenwichtszintuig.
Hoor ik erbij of hoor ik er niet bij?

Werkzaam in familiesystemen, maar ook vriendenkring, sportvereniging, religie

Er zijn een aantal aspecten van belang:
Binding, erbij horen
Doet een kind/persoon iets dat goed of zinvol wordt gezien, dan zal het zich goed en onschuldig voelen.
Doet het iets wat niet wordt aanvaard, dan voelt het zich slecht en schuldig. Riskeert uitsluiting en heeft een slecht geweten

 

Ordening, een kader
Het persoonlijk geweten is steeds op zoek naar orde, sociale regels en voorspelbaarheid, dan voelen we ons veilig.
Wanneer er geen grenzen worden gesteld leeft het kind/persoon in een vacuüm.

Evenwicht in geven en nemen.

Voor een harmonische ontwikkeling  is het belangrijk dat kinderen/personen zich al deze gebieden ontwikkelen. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, zie je bijvoorbeeld terug in het soort vragen waar de hoogbegaafde gezinnen mee komen:

 • Mijn kind doet alleen maar wat hij wil (autonomie, ten kosten van de relatie)
 • Het lijkt wel of mijn kind de baas in huis is (relatie)
 • Mijn kinderen hebben zoveel ruzie, hoe los ik het op ? (competentie)
 • Wat is de positie van het kind in het gezin en wat is de beleving? (ordening)

 

Werkwijze
Door middel van een familieopstelling wordt er inzicht gegeven in de vraagstelling en gekeken naar de processen die er spelen. De kinderen stellen het gezin op met poppen, de ouders kijken en observeren. Na afloop wordt bekeken welke vervolgstappen en afspraken er nodig zijn.

Casus
Een gezin dat uit 5 personen bestaat, nam contact op met Bright Kids. Er waren veel conflicten in het gezin, onderlinge ruzie en strijd over de positie en verantwoordelijkheid. Én van de kinderen zat op een internaat in België, als hij thuis kwam voelde hij zich niet meer betrokken bij het gezin. De oudste van de kinderen (internaat) begon met het opstellen van he gezin, hij plaatste zichzelf buiten het gezin, zijn vader werd in het middelpunt gezet, moeder aan de zijkant en broer en zus naast de vader. Vervolgens stelden de andere kinderen ook het gezin op. De plaatsing van de poppen kwam min of meer overeen. Er werd door het gezin uitvoerig gesproken over de uitkomsten. Er is toen afgesproken, dat in ieder geval gestart wordt met een vaste plaats aan de eettafel (ordening) en dat moeder haar plek in het gezin weer terug neemt.
Een aantal weken later kreeg ik een terugkoppeling, dat er meer rust in het gezin is en dat er regelmatig wordt besproken hoe ieder zich voelt en welke aanpassingen  eventueel nodig zijn.