Het oplossen of hanteren van problemen.
Het vinden van antwoorden op vragen.
Het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.